از تهدیدهای سینمای ایران تا فرصت های جشنواره عمار

«سینمای ایران»، البته اگر به تسامح به وجود چیزی به این اسم قائل باشیم، شکل گرفته در همان بستر بیماری است که روشنفکری و دانشگاه درون آن شکل گرفته است. لذا هم‌پای این محیط ها نگاه خاصّ روشن فکری به مردم و جامعه‌ی ایران در سینمای ما نیز نمود یافت.

سینما و هنر ذاتاً اسلامی هستند

نعمت الله سعیدی هنر را امانتی می داند که امروز دست نااهلان افتاده است و سینما را یک هنر ذاتا اسلامی معرفی می‌کند که در دست جریان باطل قرار گرفته و این جریان با استفاده از سینما در حال ترویج افکار غلطشان هستند.

به انتقام جویان از انقلاب باج ندهیم!

ما باید آرمان‌های انقلاب را در مسائل فرهنگی دخیل و شریک بدانیم. اگر از نیروهای حزب‌اللهی حمایت نشود و اگر به کسانی که به طرق مختلف دنبال انتقام جویی از انقلاب هستند، باج بدهیم به طوری که خود را مدیون این افراد بدانیم به این بهانه‌ که این‌ها پیش‌کسوت و صاحب اثر هستند، صاحب سبک و کارگردان مولف هستند، این‌ها باعث می‌شود ما مدام پس‌رفت داشته باشیم. ولی اگر بخواهیم روی پای خود بایستیم و اهداف و آرمان‌های انقلاب را مد نظر داشته باشیم نباید توجه کنیم که در طی این مسیر چه کسانی قرار است زیر دست و پا بمانند. باید بر اساس همان آرمان‌ها بتازیم و با کسی هم تعارف نداشته باشیم. مدیریت صحیح در کنار اهداف متعالی انقلاب ثمرات خوبی در آینده خواهد داشت.

در‌‌ همان تعریف از سینمای انقلاب هم مانده‌ایم!

مراد از سینمای انقلابی در آن زمان، شاید فیلم «گوزن‌ها» یا «ساز دهنی» و برخی آثار امیر نادری و… بوده که در این حوزه جای می‌گرفتند. چون نقدی داشتند بر شرایط حاکم بر سرمایه داری و دیگر پیامدهای غرب گرچه شاید نگاه الان شکل تازه‌ای یافته باشد.