بررسی‌ سینمای‌اسرائیل توسط حسین‌درخشان

در کلاس‌های ترم زمستان موسسه ترجمان دورۀ آموزشی سینمای رژیم صهیونیستی، پنجره ای به یک جامعه پرتنش، توسط حسین درخشان ارائه گردیده است.

ثبت‌نام ترم زمستانه ترجمان آغاز شد

موسسه ترجمان ناظر به خلأهای موجود در فضای اندیشه و مهارت‌های مورد نیاز برای اهالی علوم انسانی تصمیم به برگزاری کلاسهایی برای ترم زمستان گرفته است