حاتمی‌کیا: من باید از جوان ها بگویم و «گزارش یک جشن» بسازم

اگر شما معترض هستید که حق مطلب درباره «چ» ادا نشده و یا باید بار دیگر مرور تاریخی شود باید بگویم که من خیلی جرات کردم درباره چمران فیلم ساختم چراکه واقعه‌هایی که در انقلاب رخ داد بسیار پیچیده است و من تیرم را رها کردم.