خسارت 5 میلیونی «سینما سلام» به یک‌سینما

اگر نوبت دوم این طرح به همین صورت بی‌برنامه برگزار شود هیچ تاثیری نداشته و همچنان شاهد وارد شدن خسارت به سینماها خواهیم بود. بهتر است در این طرح بلیت ارزان قیمت ارایه شود. خرید بلیت به ما کمکی نمی‌کند اما مانع از هجوم مردم به سینماها می‌شود.