اوباش به‌جان کودک‌کش‌ها افتادند؛

«پرداخت خون بها» و «جوانان التلال» معروف ترین گروه های افراطی یهودی هستند؛ اما شاباک از حدود یک سال پیش گروه افراط گرای دیگری را زیر نظر دارد که فعالیت آن از نوع دیگری است.

رییس شاباک: از سقوط رژیم عربستان نگرانیم

یک مسئول بلندپایه رژیم صهیونیستی گفت که تل آويو از سقوط رژيم سعودي و تعداد دیگري از رژيم هاي عرب حوزه خليج فارس هراس دارد.