توفیقات شعر فجر در جشنواره امسال باید ادامه یابد

ای کاش انتخاب شاعر مردمی هر ساله وجود داشته باشد و علاوه بر آن پارامترهای انتخاب شاعر مردمی در هر یک از این حوزه‌ها مشخص شود و پیگیری شود و بفهمیم که شعر معاصر ایران و شعر انقلاب در جامعه ما چه بازخوردی دارد. همانطور که گفتم این اقدام ممکن است در دوره اولش زیاد جاافتاده نباشد و نتیجه آن خیلی خیلی علمی نباشد اما هر چه هست چون کار تازه‌ای است، یک آغاز مبارک است و قابل تقدیر است.