«هدهد» نخستین شبکه کودک شیعی

مدیر شبکه جهانی هدهد گفت: شبکه هدهد نخستین شبکه کودک شیعی بدون موسیقی است که تولیدات خود را به دو زبان فارسی و عربی به روی آنتن می‌برد.