تظاهرات در ریف دمشق علیه تکفیری‌ها

سوری‌های ساکن غوطه شرقی دمشق در حمایت از ارتش برای اخراج عناصر تکفیری در شهر دوما دست به تظاهرات زدند.