شب شعر خیال در یلدای عاشورا برگزار می‌شود

در دهمین شب شعر«خیال در یلدای عاشورا»، حامد عسگری، قاسم صرافان، کاظم بهمنی و.. شعرهای عاشورایی خواهند خواند.