فیلم: جشنواره فیلم حقوق‌ بشر در میان خرابه‌های‌غزه

نخستین جشنواره فیلم حقوق بشری غزه در خرابه‌های باقی‌مانده از جنگ اخیر در شجاعیه با اکران فیلم‌های کوتاه و بلند و مستند با محوریت حقوق بشر برگزار گردید.