اسلام دینی بری از اعمال ضد اخلاقی است

یکی از اندیشمندان برجسته جهان اسلام با اشاره به اینکه اسلام دینی کاملا بری از اقدامات غیر انسانی و غیر اخلاقی است، گفت: یکی از دلایل ایجاد و گسترش تفکرات تکفیری در جوامع اسلامی کم‌کاری علمای مسلمان است.