مرد پشت پرده عزل و نصب‌ها در عربستان

فعال عربستانی که به دلیل افشای خبرهایی از مسائل پشت پرده خاندان “آل سعود” توانسته با نام مستعار “مجتهد” هواداران بسیاری را در شبکه های اجتماعی کسب کند، در جدیدترین اظهاراتش در توییتر از فعالیتهای شرکت رئیس دیوان پادشاهی و دلیل عزل و نصب های اخیر در این کشور پرده برداشت.