وزیر صنعت در چند هیئت مدیره عضو است؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی عضویت وزیر صنعت در هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی را تکذیب می‌کند که آگهی‌های روزنامه رسمی بیانگر واقعیت دیگری است و بهتر است وزارت صنعت به جای پرخاشگری اقدام به شفاف سازی کند.

مردی که در 4سال ثروت افسانه‌ای یافت

داده های این گزارش مستند، روشن می کرد آقای محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در ۱۲ شرکت خصوصی عضو هیات مدیره است. شرکت هایی که تاریخ ثبت اکثر آنها از سال ۸۹ به بعد بوده است.