دوران فیلم‌های دفاع مقدس تمام نشده

مدیرعامل شرکت سپاد گفت: دوران فیلم‌های دفاع مقدس تمام نشده است.