از راز شستا تا فرار کچل موفرفری

شبکه فعال بهائیان در عرصه اخلال‌گری اقتصادی؛ چه کسی بر فعالیت‌های ضد امنیتی این فرقه خطرناک نظارت می‌کند؟

مدیرعامل «شستا» منصوب شد

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی «شستا» منصوب شدند و احمد فیاض‌بخش مدیرعامل شد.

مدیرعامل شستا برکنار شد

مدیرعامل سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی ۵ ماه بعد از انتصاب برکنار شد، با این اتفاق نجات امینی به عنوان سرپرست شستا معرفی شد.

حقوق بازنشستگان باید به ۷۰۰ هزار تومان برسد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف این سازمان را وابسته به موفقیت شستا ارزیابی و اظهار امیدواری کرد با پشتیبانی شستا هرچه زودتر حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران به 700 هزار تومان افزایش یابد تا کسانی که حداقل‌های قانونی پرداخت بیمه و سنوات را در سازمان تأمین اجتماعی داشته اند حقوق و مزایای آنها کمتر از 700 هزار تومان نباشد.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.