«الف های غلط» علی‌محمد مؤدب تجدید چاپ می‌شود

اين كتاب از 41 قطعه شعر تشكيل شده و اشعار موجود در آن همگي درقالب غزل سروده شده‌اند. اشعار این مجموعه دارای مضامینی عاشقانه، مذهبی و اجتماعی است. «ای جان جان جان جهان های مختلف» و «امشب عجیب خوشدلم از بوی كربلا» از اشعار مذهبی كتاب هستند و «شوق است اگر پرنده بمیرد، ننگ است اگر كه سنگ بماند» و «برخیز گیسوان عروسی ات مال باد» نمونه ای از اشعار اجتماعی این مجموعه می باشند.