سرنوشت شمشیر و لباس پیامبر در مسجد امام حسین مصر +عکس

حلمی تأکید کرد که وسایل شخصی پیامبر که شامل شمشیر، لباس، سرمه دان و چند تار موی پیامبر بوده به علاوه یک قرآن نفیس دست نویس مربوط به دوران عثمان بن عفان که به محل نا معلومی انتقال داده شده‌اند و از وزارت اوقاف خواست که محل دقیق نگهداری از این آثار و تاریخ دقیق بازگشت آنها را اعلام کند.