بحران کم‌آبی در باغ‌های قصردشت شیراز

شهردار شیراز گفت: بخش عمده باغات قصردشت شیراز به دلیل کمبود آب و خشکسالی با بحران روبه‌رو شده است.

قطار شهری شیراز در بندرعباس ایستاد

بیش از یک دهه است که رفت و آمد آسان درخیابان های مهم شیراز در برابر دیواره های عمرانی قطار شهری (مترو) رنگ باخته و انتشار خبر توقف واگن های وارداتی آن در بندرعباس، امید به گشایش خط یکم آن را در محاق برده است.