پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

شهروند مسئول

امنيّت جامعه را فراهم كردن، امانت عمومي را عملاً نشان دادن، شغل‌هاي مناسب توليد كردن، اقتصاد معتدل و معقول و مقبول را ترويج كردن، بيكاري را برطرف كردن، اينها از معروف‌هايي است كه همه ما به آن موظّفيم. معاصي الهي را ترك كردن و زشتی آن را درك كردن از رسالت‌هاي اصلي همه ماست. اما اگر خواستيم امر به معروف و نهي از منكر بكنيم، بايد درست عنايت كنيم. معروف چيزي است كه نزد شريعت به رسميّت شناخته شده و معرفه باشد. براي كشف اينكه اين شيء نزد شريعت معروف است، معرفه است. دو چراغ در دست است يكي چراغ عقل، يكي چراغ نقل، عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل شرع.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.