تجمع هیئات عزاداری در شهرک غرب

دسته های عزاداران حسینی شهرک قدس(غرب) روز یکشنبه 11 آبان ماه( 8 محرم) ، راس ساعت 15 در بلوار شهید پاکنژاد ، تقاطع بلواردادمان تجمع می کنند.