طرح میدان «نقش امام» خمین نهایی شد

طرح میدان «نقش امام» شهر خمین با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر خمین و مشاور طرح مورد بررسی قرار گرفت و نهایی شد.