پلیس‌آمریکا نوجوان۱۲ساله را به‌کام‌مرگ فرستاد

یک نوجوان ۱۲ساله با شلیک پلیس شهر کلیولند در شمال آمریکا از پای درآمد.