از عشق مثلثی به عشق مربعی رسیده‌ایم

دست یازیدن به سینمایی که حیا و نجابت در آن معنا ندارد باعث تأسف است. باعث حیرتم بود که همه نجابت و حیای این نسل و نسل قبلی مردم را زیر سوال ببریم تا کمدی خلق کنیم که آن هم محقق نشد و از عشق مثلثی به عشق مربعی رسیده ایم. و به نظرم این فیلم سواستفاده از باورهای مذهبی مردم است، بیان سینمایی ناقصی دارد و به علاوه نه تنها کمدی نیست بلکه هجو محض است.

خشونت و روسپیگری سوژه‌های امسال جشنواره

در رویکرد فراتحلیلی فیلم هایی که تاکنون دیدیم به شدت دارای خشونت کلامی بودند. برخی واژه ها در درگیری ها و دعواهای فیلم بیان می شود که واژه های بسیار رکیکی هستند و در فضای عمومی نمی توان استفاده کرد اما گویی به سینماگران ما برای استفاده از اینها بخشنامه شده است.