پاک باش و خدمتگزار

دارای احساس مسئولیت بودن و انجام وظیفه مناسب در هر شرایط، مریض خدمت بودن، نه فقط مشغول بودن، استفاده از فرصت‎ها به‎منظور کارکردن برای مردم و داشتن روح خدمت مهم است. با این شکل کار نه منتی می‎گذارد و نه کم‎کاری می‎کند و نه سمبل‎کاری دارد. چون آدم می‎خواهد خودش هم از این خدمت سودی ببرد، لذا باید منت هم بکشد! زیرا اگر تو خدمت نکنی دیگری می‎کند.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.