شعر: ای خوشا چون تو عاشقی کردن، در هوای فرا مُد ِ قلبت

سنت سرخ جانفشانی را … می کشانی به قصه های مدرن |عقل را گیج می کند شور ِ با شعور ِ تجدّد قلبت || عاشقی مُد شده ! به جان تو …! عشق های (نیامده ، رفته !)| ای خوشا چون تو عاشقی کردن ، در هوای فرا مُد ِ قلبت

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.