سریال زندگی شهید لشکری ساخته می‌شود

رییس دفتر مطالعات راهبردی و پژوهش های نیروی هوایی ارتش از ساخت و تولید مجموعه تلویزیونی شهید سرلشکر خلبان شهید «حسین لشکری» خبر داد و گفت: این مجموعه تلویزیونی به سفارش شبکه اول سیما در مراحل تهیه مقدماتی قرار دارد.

جمله‌ زن عراقی لرزه بر اندام شهید لشگری انداخت

با شنیدن این جمله از دهان یک زن مسلمان عراقی که در بند بود لرزه بر اندامم افتاد. برای مظلومیت آنان اشکم جاری شد و در دل برای آزادی‌شان دعا کردم.