حر عاملی حزب الله کیست؟

عبدالله با یک خودروی سفید حامل 500 کیلوگرم مواد منفجره اقدام به انجام عملیات استشهادی کرد آن هم در قلب یک کاروان نظامی شامل یک دستگاه کامیون به همراه نفربر M113 که یک جیپ نظامی و مرسدس بنز، اسکورت آنها را به ‌عهده داشت.