سمیناری برای شهید عدالتخواه افغانستان

این سمینار یکروزه، به مناسبت بزرگداشت هجدهمین سالگرد شهادت شهید عبدالعلی مزاری، با محوریت مقاومت و عدالتخواهی در پنج نشست تخصصی در حوزه-های حقوق، جامعه‌شناسی، هنر و ادبیات، علوم سیاسی و فلسفه ،برگزار می‌‏شود.