عکس: تشییع جانباز شهید سید علی اکبر عدل

شهید علی‌اکبر عدل پس از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از جراحات جنگ تحمیلی به یاران شهیدش پیوست.