كشف هویت شهید سعید علی مددی

برنامه “از آسمان”جمعه 31 مرداد با حضور بر سر مزار شهید تازه شناسایی شده، سعید علی مددی، به بیان خاطرات مادر این شهید بزرگوار می پردازد.