در تشییع جنازه من فریاد بزنید: مرگ بر ضد ولایت فقیه،مرگ بر آمریکا

در وصیت نامه شهید مجید ابوطالبی یکی از شهدای مدفون در کهف‌الشهدا که به تازگی هویتش شناسایی شده آمده است: وای بر شما اگر باکمکاری و بی‌تفاوت بودن خود خون شهیدان را به هدر دهید. سعی کنید راه شهیدان را در عمل پیاده کنید.