علی کشوری

برنامه ششم را بر اساس الگوی توسعه غربی می‌نویسند

تلاش کنیم تمیز میان توسعه غربی و پیشرفت اسلامی در ذهن مدیران و نخبگان گسترش یابد. تلاش برای الصاق پیوست های خانواده، عدالت و پیش گیری از جرم به برنامه ششم کشور می تواند زمینه ساز این مسئله باشد. به نظرم اگر این کار نشود برنامه ششم – به روال برنامه‌های قبل- متناسب با ادبیات توسعه شکل می گیرد! و این در حالی است که کشور را نمی توان با ترجمه و کپی برداری اداره کرد.

معرفی نشست های گفتمانی الگوی پیشرفت

برای گسترش گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی هفت نوع نشست با تعریف مشخص و به محوریت معرفی “اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی” برگزار می کند.

برگزاری نشست هم‌اندیشی الگوی پیشرفت

شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی برای گسترش گفتمان مترقی و حیات بخش الگوی پیشرفت اسلامی چهار سطح نشست با تعریف خاص برگزار می‌کند؛ که در نشست‌های» هم اندیشی الگوی پیشرفت اسلامی «مباحث» هرم‌های الگوی پیشرفت اسلامی «مورد بررسی و نقد فهرست نویسان این شورا قرار می‌گیرد. مباحث مطرح در هرم‌های الگوی پیشرفت اسلامی در حکم» مبانی نظری و مدل تنظیم اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی «هستند.

رونمائي از كتاب «جهت حركت انقلاب اسلامي»

دومین نشست هم اندیشی کارگروه های گفتمانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی روز پنج شنبه 13 تیر 1392 در شهر کاشان برگزار می شود.