همایش ملی فقه قرائت برگزار می‌شود

مدیرگروه تفسیر موضوعی قرآن از همکاری بین شورای عالی قرآن کریم و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برای برگزاری همایش ملی فقه قرائت خبر داد.

جلسات ارتقای حافظان قرآن برگزار می‌شود

دور جدید جلسه ارتقای حافظان قرآن کریم از سه‌شنبه آینده با محوریت «صوت و لحن» و «مکالمه عربی» در شورای عالی قرآن برگزار می‌شود.