وزارت خارجه در مقابل رفتار زشت و زننده خود پاسخگو باشد

دانشجویان شورای متحصنین لانه فتنه‌گری روباه پیر با صدور اطلاعیه‌ای به برخی انتقادات مطرح درباره ورود به سفارت انگلیس پاسخ دادند.