اشرافیت و جنبش سبز…

برخی از اندیشمندان غربی انقلاب كبیر فرانسه را انقلاب «اشرافیت» برای یافتن جایگاه «حقیقی» خود در برابر قدرت حاكمه تفسیر كرده اند… مشكل زمانی آغاز شد كه این بخش كوچكی از این طبقه با حمایت دشمنان داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی و در پی تخطئه انتخابات كه ممكن است در بدو امر حتی با نیت صادقانه ولی متاسفانه با روش بسیار چالش زائی و تنش زائی مطرح شد و نزدیك بود كه اساس نظام را با خطر روبرو كند، وارد فاز مبارزه خیابانی شد…

۱۱دليل آگاهی اصلاح‌طلبان و سران فتنه از سلامت انتخابات

۱. آگاهي به پيشتازي احمدي‌نژاد بر موسوي در سراسر كشور در پيش از انتخابات .۲. تحليل بيانيه‌ها و نامه‌هاي صادر شده از سوي جبهه مخالفان احمدي‌نژاد .۳. نفس حضور در انتخابات .۴. آشنايي با سيستم انتخاباتي و ساختار اخذ رأي در ايران .۵. نداشتن مدرك در عين داشتن بيش از 40 هزار نماينده در پاي صندوق‌ها .۶. اقرار به عدم تقلب .۷. عدم پيگيري قانون‌مند و همراهي نكردن با شوراي نگهبان.۸. اعترافات مطبوعاتي .۹. اعترافات در دادگاه .۱۰. سكوت و مواضع چند پهلوي خواص .۱۱. تحليل‌هاي روش‌مند از نتيجه انتخابات توسط كارشناسان سياسي جبهه دوم خرداد

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.