هيچ كس حق ندارد مانع تجهيز مقاومت به سلاح دفاعی شود

اين مقام حزب‌الله با اعلام اينكه رژيم صهيونيستي همچنان از نقص در سطح نظامي رنج مي‌برد، تصريح كرد: از لحاظ تجهيزات و ابزار و آلات جنگي نيز تا به اين لحظه گمان نمي‌كنم كه اسرائيل توانسته است مشكل تانك “مركاوا ” را كه در جريان جنگ ساقط شده بود، ترميم كند و اين مسئله ساده‌اي نيست و گذشته از آن ترس و نگراني نسبت به زرادخانه حزب‌الله وجود دارد كه هرچند [اين زرادخانه] كوچك يا بزرگ و يا متوسط باشد، هيچ كس از آن اطلاع ندارد