«شُنبه» بی‌صدا می‌نالد

اینجا عصر حجر نیست. اینجا شهری از جنس نخل و دریا است که یک ماه پیش زلزله امانش نداد و اکنون مردمی مانده‌اند با تلی از سنگ و کلوخ که همبازی کودکانشان هم شده است. اینجا «شُنبه» است…