تیرگی روابط عربستان و امارات با قطر

روزنامه های عربستان هم مطالبی در انتقاد از قطر به سبب میزبانی شیخ یوسف القرضاوی نوشته اند و قرضاوی را عامل بروز اختلاف و دودستگی میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دانسته اند.