روغن پالم در کیک‌ها

وی در پاسخ به اینکه آیا این روغن در کیک‌هایی که مردم در جشن‌های تولد، عروسی و… از قنادی‌ها خریداری می‌کنند، نیز وجود دارد، افزود: استفاده از روغن پالم در چند مورد از کیک‌ها گزارش شده است.