هدف گروه‌های رپ و متال چیست؟

گروه رپ یک جریان مستقل برای خود دارد، متال نیز همچنین بعضی از این جریان‌ها نیز همین‌طور. این جریان‌ها هم‌اکنون در خدمت استعمارند. در خدمت جریان‌های ماسونی، حتی گروه‌های رپی که در داخل کشورند من استناد می‌دهم به عزیزان که گاهی اشعار اینها را گوش می‌دهند اگر دقت کرده باشند می‌بینند اینها بیشتر به جان هم افتادند و بیشتر به جان دین.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.