شهادت یک جوان انقلابی دیگر در آذربایجان

با شهادت یک جوان شیعه آذری به نام «عاصم محمداف» طی هفته های اخیر که دومین مورد از قتل‌های سیاسی در جمهوری آذربایجان به شمار می رود، بار دیگر سناریوی تشدید فشارهای دولت باکو علیه شیعیان انقلابی قوت گرفته است.