دولت هاشمی دولتی بود که…

امروز هاشمی رفسنجانی نمی‌تواند یک‌طرفه به قاضی برود و به نقد دولت بنشیند چرا‌که او خود دیکته پُرغلط‌تری حتی نسبت به دولت نهم و دهم نوشته است.