عکس نوشت/ دیکتاتور را بشناسید؛ برگی از خاطرات صدر الاشراف

در اتوبوس زن با حجاب را راه نمی دادند… بعضی از مأمورین زن هایی که پارچه روی سر انداخته بودند اگر چه چادر معمولی نبود از سره آنها کشیده و پاره پاره می کردند و اگر زن فرار می کرد او را تا توی خانه اش تعقیب می کردند و به این هم اکتفا نکرده اتاق زن ها و صندوق لباس آنها را تفتیش کرده،من این حرکات وحشیانه ی مأمورین پست فطرت را در ولایات زیاد شنیده بودم

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.