اعترافات زوج جوان به قتل معاون وزیر

زوج جنایتکار که به اتهام قتل معاون سابق وزیر صنعت دستگیر شده اند، در نخستین اعترافات خود با قبول اتهاماتشان به تشریح نحوه قتل پرداختند.