چرا احراز صلاحیت کار شورای نگهبان است؟

اخیراً بسیار می‌خوانیم و می‌شنویم که چطور اقبالِ ده‌ها میلیونیِ مردم به یک نفر به قدرِ نظر ۱۲ نفر اعضای شورای نگهبان ارزش ندارد(!) و نمی‌تواند برای افراد «صلاحیت» بیاورد؟

صلاحيت مجلس و شورای عالی امنيت ملی در بررسی «برجام»

بر اساس اصول قانون اساسی مسير قانونی لازم برای تصويب متن برجام به قرار زير است: تصويب در هيئت وزيران و ارائه لايحه به مجلس (بر اساس اصل 74 قانون اساسی)، تصویب در مجلس (طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی)؛تأیید توسط شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی (طبق اصل 94 قانون اساسی)؛ ابلاغ به دولت و امضا توسط رئیس جمهور (طبق اصول 123 و 125 قانون اساسی). البته شورای عالی امنيت ملی، امکان ورود در ابعاد دفاعی و امنيتی موضوع را دارد و می تواند ابعاد دفاعی و امنيتی آن را مورد تصويب قرار دهد.

صلاحیت مراجع دادگستری

صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی، اصل بوده و قانونگذار بنا به بعضی مصالح، رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار داده است.

حال پرسشی که مطرح می‌شود، این است که با وصف اجازه قانونگذار در خصوص رسیدگی به بعضی از امور و دعاوی در مراجع غیر دادگستری (محاکم اداری) آیا می‌توان دعاوی و اموری که در صلاحیت خاص این مراجع است، در دادگاه‌های دادگستری طرح کرد؟ و در صورت طرح، آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی دادگستری در این خصوص مطلق یا نسبی است؟

با حضور مشایی ۸ سالی که پشت سرگذاشتیم گم می‌شود

به نظر بنده رفقایی که بنا دارند در تبیین موضوعات فرهنگی فعالیت کنند، نباید وارد حمایت از آقای مشائی بشوند زیرا حفظ هشت‌سالی که پشت سر گذاردیم با آقای مشائی نه‌تنها ممکن نیست بلکه آن هشت‌سال گم می‌شود…

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.