برخی با وام و قرض و نزول به تجمل‌گرایی دامن می‌زنند

تجمّل گرايي، تنها براي عامل آن مضر نيست، بلکه دود آن به چشم همه خواهد رفت. در اثر تجمّل‌گرايي، مفاسدي مانند مفاسد اخلاقي، اداري، اجتماعي و اقتصادي به وجود مي‌آيد. بسياري از دزدي‌ها، حيف و ميل‌ها، دست‌اندازي‌ها به بيت‌المال، رشوه‌خواري‌ها، گران‌فروشي‌ها، ضعف اعصاب و ساير امراض روحي و رواني، ريشه در بحث تجمّل‌گرايي دارد.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.