سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد

صمد اله فیروزی با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سرپرست صندوق تأمین اجتماعی منصوب شد.