استقبال احمدی نژاد از پیام امیر کویت

رئیس‌جمهور در دیدار شیخ علی الجراح الصباح، معاون وزیر دربار کویت، روابط ایران و کویت را برادرانه و عمیق دانست و همکاری نزدیک دو کشور را منشاء برکات فراوانی برشمرد.