شرایط بازنشستگی فرهنگیان

آموزش و پرورش اعلام کرد: با درخواست بازنشستگی معلمان مازاد و فرهنگیانی که کسر ساعت خدمتی دارند و آموزش و پرورش نیاز به فعالیت آنها ندارد، موافقت می‌شود.

استراتژی‌ یک هلدینگ سرمایه‌گذاری در بورس

عضو هیأت مدیره سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه بسیاری از پروژه‌ها به بهره‌برداری می‌رسد، درباره استراتژی‌های آینده این هلدینگ سرمایه‌گذاری، گفت: بنا داریم از طریق فعالیت‌های مناسب سود نصیب سرمایه‌گذاران کنیم.