گزارشی از وضعیت وام‌های دانشجویی

فارغ از دغدغه مسکن و ازدواج داشتن لوازم آموزشی مناسب و ضروری برای دانشجویان از واجبات است که صندوق رفاه دانشجویی برای رفع این مشکل نیز چاره‌ای اندیشیده است.البته دانشجویان رشته‌های پزشکی به دلیل اینکه بیشتر از سایر رشته‌ها با لوازم آزمایشگاهی سر و کار دارند، به سمت استفاده از این وام‌ها می‌روند.